Unizon söker en kanslist/administratör

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon söker nu en kanslist/administratör till det nationella kansliet på Södermalm i Stockholm. Sök senast 26 oktober.

Som kanslist/administratör är du en nyckelfunktion i Unizons verksamhet genom att du:

 • Är den första Unizons medlemsorganisationer och andra möter i telefon och via e-post
 • Är den som bistår Unizons styrelseledamöter samt generalsekreterare och kanslichef med administrativa sysslor
 • Är behjälplig kring bokningar av medlemsutbildningar och andra event
 • Beställer kontorsmaterial och resor för personal och styrelse
 • Uppdaterar medlemsregister och interna kontaktuppgifter

Utöver ovan nämnda uppgifter så ansvarar du för större utskick, utvärderingar och enkäter till medlemsorganisationer och samarbetspartners.

För att arbeta som kanslist/administratör krävs att du:

 • delar Unizons värdegrund och feministiska analys
 • vill vara del i ett diskussionslystet, högpresterande team i en organisation som strävar efter att alltid vara utmanande, inspirerande, inkluderande och professionella
 • förstår vikten av god administration och ordning och reda
 • har eftergymnasial utbildning eller lång yrkeserfarenhet med god vana att arbeta med till exempel Excel
 • har en god förståelse för rollen som tjänsteperson i ett riksförbund med lokala, självständiga medlemsorganisationer och en förtroendevald styrelse
 • har god kunskap om civilsamhället och socialt arbete på idéburen grund

Läs mer och sök senast 26 oktober här.