Upp till bevis för den feministiska regeringen

Debattartikeln publicerades i Dagens Arena den 6 februari 2015.

Ta itu med pensionsfrågan, avskaffa jobbskatteavdragen, individualisera föräldraförsäkringen och tillsätt en jämställdhetsmyndighet. Av regeringen väntar vi oss tydliga insatser i regeringsdeklarationens utpekade riktning. 

Sveriges Kvinnolobby uppskattar regeringens feministiska agenda och har stora förväntningar på vad som ska utföras under kommande år.

För att bedriva en feministisk politik och leva upp till sina åtaganden i Kvinnokonventionen och de nationella jämställdhetsmålen krävs att alla politikområden och reformer genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. En fingervisning om regeringen lyckas med detta får vi i vårbudgeten.

Sveriges Kvinnolobby genomför återkommande granskningar av regeringens budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv för att se om regeringens jämställdhetsmål har översatts till realpolitik. I våra tidigare granskningar har vi sett att större vikt läggs vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar. Vi kommer att granska regeringens vårbudget och väntar oss att få se ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla delar.

Alliansregeringen slog rekord i könsuppdelad statistik förra året och den nya regeringen har ett ypperligt tillfälle att överträffa detta.

För att jämställhetspolitiken ska kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs bättre organisering. Det räcker inte att lägga jämställdhetsfrågorna på en minister som vare sig har eget departement eller någon operativ myndighet och som dessutom ansvarar för en mängd andra frågor. Sveriges Kvinnolobby vill se en särskild myndighet med ansvar för jämställdhetsfrågor, vi väntar oss tydliga insatser med trovärdighet som rör sig i regeringsdeklarationens utpekade riktning.

Ett av de områden där det behövs allra mest insatser är den ekonomiska jämställdheten. I ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål står att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Det är glädjande att regeringen avskaffar vårdnadsbidraget, ett bidrag som orsakat ökade ekonomiska klyftor mellan kvinnor och män.

Däremot har det varit tyst om jobbskatteavdragets konsekvenser för jämställdheten. Även det har ökat skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomst. Om regeringen menar allvar med kvinnors och mäns lika möjligheter till ekonomisk självständighet krävs att jobbskatteavdragen avskaffas eller ändras eller att andra insatser sätts in för att förbättra utfallet för kvinnor.

Det är en avgörande fråga att de stora skillnaderna i äldres livsvillkor ställs i fokus. Kvinnor uppnår i genomsnitt en pension som ligger omkring 6 000 kronor lägre än mäns per månad och skillnaderna har ökat med jobbskatteavdragen. Nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer får i dag ut så lite i pension att inkomsten ligger under gränsen för fattigdom, och många av de kvinnor som ska gå i pension framöver kommer att hamna i samma situation.

En feministisk regering måste med kraft ta itu med pensionsfrågan på kort och lång sikt. Rätt till heltid och att arbeten utformas så att heltidarbete är ett reellt val och inte en idealtypiserad förhoppning krävs för likvärdiga villkor för kvinnor och män livet ut.

Vi ser positivt på att regeringen tar steg framåt genom införandet av en tredje pappamånad. Det kommer att göra stor skillnad för kvinnors ekonomiska självständighet och vi hoppas att de har siktet inställt på en individualisering. En individualiserad föräldraförsäkring är nyckeln till jämställda arbetsvillkor, inkomster och pensioner.

För att på allvar vara en feministisk regering måste regeringen våga hålla fast vid sina feministiska prioriteringar i konkreta insatser och vi ser fram emot att ta del av dessa när vårbudgeten presenteras. Vi inser att de förändringar som krävs kan ta många år att genomföra, men alla förändringar börjar med första steget. Ta det steget.

Nu är det upp till bevis!

Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Clara Berglund, vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby