Malaysia såg nyligen över och reviderade lagen om barnskydd. Trots detta har Malaysias regering valt att fortsatt låta barnäktenskap vara lagligt. Detta strider mot internationella åtaganden, bland annat i Kvinnokonventionen.

Malaysia är ett land med oerhört restriktiv politik gällande sexuella och reproduktiva rättigheter. Vid en undersökning 2010 uppskattades att ca 16 000 flickor under 15 år var gifta. Människorättsorganisationer misstänker att giftermål ofta sker för att mörka att flickan utsatts för andra brott, till exempel våldtäkt, genom att flickan tvingas gifta sig med sin våldtäktsman.

Den malaysiska lagen anger att endast personer över 18 får gifta sig, men då lagen innehåller många undantag tillåts barnäktenskap ändå i praktiken och i vissa samhällsgrupper finns ingen undre åldersgräns för när barn får gifta sig. Att barnäktenskap ska vara olagligt slås fast både i Kvinnokonventionen och i de nya målen för global utveckling, Agenda 2030.

Frågan om barnäktenskap är även aktuell i Sverige. Under senare år har man upptäckt en ökning i barnäktenskap bland asylsökande som kommit till Sverige. Trots att barnäktenskap är olagligt i Sverige har paren fått tillåtelse att bo ihop. Precis som Malaysia har Sverige ratificerat Kvinnokonventionen och är skyldiga att motverka alla former av barnäktenskap och tvångsgifte.

Läs mer om Malaysias lag om barnäktenskap här.

Läs mer om barnäktenskap i Sverige här.