Upprop inför Nordiskt Forum: Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Att en kvinna används för att föda barn åt andra, så kallat surrogatmödraskap, är inte tillåtet i Sverige. En statlig utredning som ska överväga frågan pågår. Samtidigt växer opinionen mot en legalisering, bland annat genom nätverket Feministisk nej till surrogatmödraskap. Idag ansluter Nina Björk, Ebba Witt-Brattström, Jonas Sjöstedt, Birger Schlaug, Liv Strömquist med flera till kampanjen.

Surrogathandel är ett nytt och växande brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Det har blivit en internationell industri där stora summor omsätts. Feministiskt nej till surrogatmödraskap motsätter sig alla former av surrogatmödraskap då det alltid är ett utnyttjande av kvinnans kropp. Vi står bakom EU-parlamentets resolution från april 2011 där surrogatmödraskap definieras som ett allvarligt problem genom ett utnyttjande av kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ.

Förespråkare för surrogatmödraskap brukar hänvisa till så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Det betyder att den födande kvinnan, i teorin, inte tar emot någon form av ersättning vilket är omöjligt att kontrollera.  Pengar, gåvor och sociala påtryckningar och maktmedel går inte att bortse från. I länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap visar också erfarenheten att det där även förekommer en omfattande kommersiell handel. Surrogatmödraskap är alltid en form av handel, även om det går under en täckmantel av altruism. Ordet ändrar inte verkligheten.

I debatten är surrogatmoderns situation nedtonad. Graviditet är bland det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. Många kvinnor drabbas av bäckenbottenskador med urin- eller avföringsinkontinens som följd. Depression är vanligt i samband med förlossning och kan bli långvarig. Sverige har bland den lägsta mödradödligheten i världen, men trots det dör ett tiotal mammor varje år till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Vi tycker inte att någon har rätt att utsätta andra för sådana risker.

Oavsett hur surrogatmödraskap regleras så innebär det en syn på barn som varor och kvinnor som behållare. Vi vill att Sverige ska ta ledningen i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter och motverka handeln med kvinnor och barn.

Amineh Kakabaveh, ordförande, Varken hora eller kuvad
Anna Lena Mellquist, jourist
Annika Lundegårdh, ordförande, Centerkvinnorna Uppsala län
Birger Schlaug, författare, f.d. språkrör (MP)
Birgitta Holm, professor emerita i litteraturvetenskap, Uppsala Universitet
Carin Holmberg, fil dr i sociologi, Göteborgs Universitet
Carina Hägg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Christine Gilljam, medlem i S-kvinnor och Hbt-Socialdemokrater
Claes Gustafsson, professor emeritus, Institutionen för industriell ekonomi på KTH
Désirée Pethrus, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, Helsingfors Universitet
Ewa Larsson, ordförande, Gröna kvinnor
Gerda Christenson, Kvinnofronten
Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Ingela Heimann, ordförande, Kvinnliga Läkares Förening
Jenny Westerstrand, jur. dr. Uppsala universitet
Johanna Langhorst, journalist och författare
Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet
Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare
Karin Svensson, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Katarina Lindahl, ordförande, UN Women nationell kommitté Sverige
Kerstin Engle, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Kerstin Kyhlberg Engvall, förtroendevald i Svenska kyrkan (S)
Liv Strömquist, serietecknare och manusförfattare
Maj-Inger Klingvall, ordförande, KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor
Malin Söderberg, barnmorska, egen företagare, forskare och lärare Karolinska institutet
Maria Hagberg, fil mag. i socialt arbete, internationell kvinnorättsaktivist
Marie-Louise Forslund, förbundsordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Margareta Winberg, ambassadör och f.d. jämställdhetsminister
Meri Helena Forsberg, ordförande, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI
Mia Fahlén, överläkare i kirurgi
Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet
Nina Björk, författare och kulturskribent
Märta Rosenlind, forskarassistent, filosifie doktor
Rossana Dinamarca, feministisk talesperson, Vänsterpartiet
Sandra Lindquist, förbundsordförande, Vänsterns Studentförbund
Stefan Lindborg, förbundsordförande, Ung Vänster
Stina Svensson, talesperson, Feministiskt Initiativ
Tobias Hübinette, forskare
Yvonne Hirdman, professor i historia, Stockholms Universitet

OM OSS

Feministiskt nej till surrogatmödraskap är en partipolitiskt och religiöst obunden kampanj som motsätter sig surrogatmödraskap på feministisk grund. Vi välkomnar organisationer, partier, föreningar och enskilda individer att ställa sig bakom vår kampanj.

Webbplats

Facebooksida

Informationsmaterial

HEARING PÅ NORDISKT FORUM

Feministiskt nej till surrogatmödraskap bjuder in till en hearing på Nordiskt Forum i Malmö. Vi presenterar våra ställningstaganden och nytt material om surrogatmödraskap. Välkommen den 14 juni kl. 10-11 på Malmö Arena. Läs mer här.

KONTAKT

Johanna Dahlin, organisationssekreterare, Sveriges Kvinnolobby: johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se / 08 33 52 47 / 070 239 60 08

Logga nej till surrogat