Upprop mot mäns våld! #allaMÄN

Organisationen MÄN uppmanar i ett nyligen lanserat upprop #allaMÄN att engagera sig i arbetet för jämställdhet och mot machokultur och våld.

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld med en vision om en jämställd värld utan våld. I samband med Internationella Mansdagen lanserade organisationen en ny hemsida och profil. I samband med detta släpptes också uppropet #allaMÄN.

MÄN arbetar med att bryta kopplingen mellan manlighet och våld och att förändra normer kring maskulinitet. Uppropet uppmanar #allaMÄN att engagera sig i kampen för jämställdhet och mot våld.

Läs mer om MÄN och se uppropsfilmen här.