Upprop: Stoppa kvinnlig könsstympning!

På Internationella Flickadagen den 11 oktober uppmanade Equality Now till handling för att skydda flickor som flyr från könsstympning och tvångsäktenskap i Kenya.

Läs mer om detta och hur du kan stötta Equality Now och deras Kenyanska partners the Women Rights Institute for Peace and the Tasaru Ntomonok Initiative här.

Samma dag höll vår medlemsorganisation Female Integrity (Kvinnointegritet) en samling med anledning av Internationella Flickadagen. Female Integrity är en ideell och politiskt obunden organisation som arbetar för att bekämpa kränkningar mot kvinnor och framförallt för att få ett stopp på sedvänjan som kallas kvinnlig könsstympning. På mötet informerades det om hur AWEPA samarbetar med Europa och Afrika för att stoppa kvinnlig könsstympning.

Läs mer om Female Integritys arbete här