Sveriges kvinnolobby SKL

Alltid kön – men aldrig bara kön

Perspektivkompassen har tagits fram av Sveriges Kvinnolobby och är ett verktyg som hjälper dig att sortera och prioritera bland perspektiven på ett systematiskt och målstyrt sätt för att kunna nå verksamhetens gemensamma mål. I den här metodverkstaden utgår vi särskilt från hur arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering kan kombineras för att uppnå resultat.

Arbetet med Agenda 2030 ska implementeras samtidigt som det står i styrdokumenten att jämställdhetsarbetet måste utvecklas. Din arbetsplats är HBTQ-certifierad och diskrimineringslagen understryker vikten av att tillgänglighetsanpassa all verksamhet. Du har kanske dessutom i din tjänst att både arbeta som jämställdhetsstrateg, folkhälsosamordnare, MR-focal point och civilsamhälleskoordinator. Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan Perspektivkompassen hjälpa dig i ditt arbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!

Utbildningen erbjuds till:

  • Verksamhetsutvecklare och processledare i offentlig sektor
  • Strateger och chefer i offentlig sektor

Vad är perspektivkompassen?

Perspektivkompassen har tagits fram av Sveriges Kvinnolobby eftersom vi har sett att det finns ett behov, särskilt för små och resurssvaga kommuner och regioner, att ha ett verktyg som kan sortera och hjälpa till att prioritera bland perspektiven på ett systematiskt och målstyrt sätt.

Det är ett praktiskt verktyg för att på ett systematiserat arbetssätt avgöra:

  1. vilka perspektiv som är relevanta för en viss fråga och hur många perspektiv som verksamheten mäktar med
  2. när de är relevanta och i vilken del av verksamheten
  3. varför just de valda perspektiven är relevanta

Vad bidrar perspektivkompassen till?

Perspektivkompassen hjälper funktioner och verksamheten att prioritera bland perspektiven så att rätt perspektiv anläggs för en viss fråga och mål. Den bidrar till:

  1. att nå verksamhetens gemensamma mål
  2. att hela verksamheten drar åt samma håll, mot samma mål, samtidigt.

Boka utbildningen genom att maila info@forumjamstalldhet.se eller ringa 08-33 52 47.