Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? (2012)

fn_kvinnor_omslagUnder hösten 2012 genomförde Sveriges Kvinnolobby en uppföljning av hur regeringen tagit omhand om FN:s CEDAW-kommittés rekommendationer till Sverige.

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljningsrapport av FN:s Kvinnokommittés rekommendationer.

Den 28 februari 2013 besvarade Arbetsmarknadsdepartementet vår granskning via ett brev. Deras kommentarer hittar du här.