Ny rapport: Vägen till egen försörjning

FLER KVINNOR MÅSTE FÅ RÄTT TILL EN EGEN INKOMST

Sveriges Kvinnolobby har med stöd av Svenska ESF-rådet tagit fram en förstudie där vi undersöker vad som hindrar utrikes födda kvinnor i Stockholm från att lönearbete och hur Europeiska socialfonden kan bidra till att fler får en egen inkomst.

Rapporten i Korthet

  • Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden tar lång tid
  • Stödet till kortutbildade kvinnor måste prioriteras
  • För lite kunskap och stöd till kvinnor som saknar kontakt med myndigheter
  • Kvinnor är betydligt oftare än män förhindrade från att delta i insatser och lönearbeta på
    grund av obetalt arbete.

Utrikes födda kvinnor saknar ofta nätverk och förebilder i Sverige.

Vi vill se:

  • Särskild satsning på arbetsmarknadsnära insatser för kortutbildade utrikes födda kvinnor.
  • Mer uppsökande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som varken arbetar, studerar eller söker arbete.
  • Fler etableringsinsatser för föräldralediga och fler åtgärder för att öka inskrivningen i förskolan.

Ni kan läsa hela rapporten här