Vem tillsätter morgondagens makthavare – partierna eller patriarkatet?

Välkommen till ett seminarium i Umeå 29 april om hur vi får fler personer från underrepresenterade grupper att ta politiska uppdrag.

Det pågår just nu en demokratiutredning som har i uppdrag att analysera hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och breddas. Utredningen ska bland annat titta på hur de politiska partierna kan arbeta för att fler personer från underrepresenterade grupper, såsom kvinnor, unga och utrikes födda, ska ta politiska uppdrag.

Jessika Wide, doktor i statsvetenskap vid Umeå universitet, har på uppdrag av utredningen skrivit en rapport om social representativitet. I rapporten analyserar hon hur partierna kan påverka den sociala representativiten, exempelvis genom medlemsrekrytering, nomineringsprocesser och listsammansättningar, och vilka begränsningar som finns för underrepresenterade grupper att göra karriär inom politiken.

Samtalet kommer att fokusera på de faktiska och normativa hinder för politisk karriär som möter personer från underrepresenterade grupper och hur partierna kan arbeta för att motverka dessa hinder.

Jessika Wide, doktor i statsvetenskap, presenterar sin rapport. Daniel Lindvall, huvudsekreterare i 2014 års Demokratiutredning, presenterar utredningens arbete. Panelsamtal mellan Gulan Avci, ordförande, Liberala kvinnor, Carina Ohlsson, ordförande, S-kvinnor och Emma Vigren, ordförande i Umeå kommuns jämställdhetsutskott (s). Samtalet modereras av: Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Anmäl dig här!

Kontakt: Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby. 08-33 52 47 johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se

Besökare på seminariet får tillfälle att gå en guidad visning av Kvinnohistoriskt Museum efter seminariet. Det finns även möjlighet att äta lunch i lokalerna. Restauranger: www.vaven.se 

Seminariet är ett samarrangemang mellan 2014 års Demokratiutredning, Kvinnohistoriskt museum och Sveriges Kvinnolobby.