VHEK uttalar sig om Internationella flickdagen

Varken hora eller kuvad uppmärksammar FN:s Internationella flickdag med ett uttalande om flickors situation i världen. Tillsammans fortsätter vi kampen för alla människors lika värde och rättigheter!

”Föreningen Varken hora eller kuvad är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Med demokratiska verktyg kämpar vi för ett jämställt samhälle fritt från alla former av diskriminering, såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism. Idag vill vi särskilt uppmärksamma olika former av förtryck mot flickor som bland annat tar sig i uttryck genom trafficking, prostitution, könsstympning och förtryck i hederns namn. Vi anser att FN bör ta sitt ansvar och klassa könsstympning som tortyr i lag. Tillsammans med FN behöver vi även ta krafttag mot barn- och tvångsäktenskap som drabbar många unga flickor, både i Sverige och i andra delar av världen. Än idag, år 2013, gifts nioåriga flickor bort med äldre män och riskerar därmed livet. Vi uppmanar FN, EU och internationella NGOs till att agera idag för att stoppa tvångsgifte!”

Det skriver VHEKs ordförande Amineh Kakabaveh med anledning av Internationella Flickadagen 11 oktober. Läs hela uttalandet här.