Vi medverkar i högnivådialog om Agenda2030

Den 16 mars, under FN:s Kvinnokommission i New York, medverkade Sveriges Kvinnolobby som en av fem utvalda organisationer från civilsamhället i en högnivådialog om allianser för jämställd implementering av Agenda 2030.

I panelen medverkande ministrar från ett tjugotal länder bland annat Gambia, Botswana, Kamerun, Ecuador, Argentina och Norge. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund berättade om vårt arbete med konferensen Jämställdhetsdagarna som ett bra exempel på hur civilsamhället kan engageras sig i Agenda 2030-arbetet.

Jämställdhetsdagarna visar hur civilsamhället inte bara behöver bjudas in till dialog utan även kan arrangera en egen arena dit det offentliga bjuds in för att diskutera jämställdhet med Agenda 2030 som ram.

Se dialogen i efterhand via FN:s webcast

Läs mer om FN:s Kvinnokommission