Sveriges kvinnolobby SKL

Vi tycker

Sveriges Kvinnolobby verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vi arbetar för att integrera ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt som europeiskt och internationellt. Vårt arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action (BPfA). Läs mer om våra grunddokument här.

På denna sida samlar vi uttalanden, remissvar och andra ställningstaganden. Du kan också läsa mer om vilka frågor vi driver här.