Den 7-8 september hölls mötet UN Peacekeeping Defence Ministerial i London där bland annat vikten av att inkludera kvinnor i det fredsbevarande arbetet som det är fastslaget i Säkerhetsrådets resolution 1325 togs upp. Mötet var en uppföljning av Leaders’ Summit on Peacekeeping som hölls i december 2015.

Fokus på mötet låg på att höja kvaliteten på FN-insatser bland annat genom ökat kvinnligt deltagande i fredsbevarande på alla nivåer och integrering av genderperspektiv. Mötet hade tre centrala teman:

  • uppfyllandet av de utfästelser som medlemsländerna tidigare gjort och möjliggöra ytterligare bidrag,
  • ökat kvinnligt deltagande i fredsbevarande på alla nivåer och integrering av genderperspektiv, samt
  • förbättring av fredsbevarande insatser genom en förhöjd standard på utfästelser, insatsutbildning, styrkegenerering och uppträdande i insatsområdet.

FN:s avdelning för fredsbevarande insatser (DPKO) framförde under mötet vikten av att inkludera kvinnor i det fredsbevarande arbetet som det är fastslaget i Säkerhetsrådets resolution 1325 från 2000. Detta arbete stödjs av Sverige  bland annat genom att arbeta för kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande i fredsprocesser, konfliktförebyggande, förbättrat skydd från våld, samt att ett genusperspektiv ska integreras i allt arbete för fred och säkerhet.

På mötet deltog försvarsministrar från 80 länder. Bland dessa fanns Försvarsminister Peter Hultqvist (S) som i sitt anförande underströk vikten av att de soldater som deltar i fredsbevarande insatser är väl utbildade och utrustade för uppdraget de ska genomföra. Under mötet delgav Försvarsministern också svenska erfarenheter från insatsverksamheten och lyfte bland annat fram vikten av kvinnors roll för att uppnå ökad effekt i insatsområdet.

Läs mer här.