Ny EU-rapport: Visions for gender equality

På initiativ av Europeiska Kommissionen har en rapport om framtidens jämställdhetspolitik i EU tagits fram. Rapporten belyser bland annat vilka politiska prioriteringar, åtgärder och utmaningar som finns inom arbetet med jämställdhet.

Den nya publikationen Visions for gender equality ska användas som ett redskap i att vägleda jämställdhetsåtgärder på EU-nivå. I rapporten diskuteras hur framtidens jämställdhetspolitik bör utformas i relation till de framsteg och brister tidigare policys har resulterat i. Centrala frågor som behandlas är bland annat kopplingen mellan jämställdhet och ekonomi, hur jämställdhetspolitiken kommer att utvecklas och vilka prioriteringar som bör göras.

European Network of Experts on Gender Equality (ENEGE) står bakom rapporten där bland annat Maria Edström och Lenita Freidenvall är med och bidrar.

Här kan du ladda ner rapporten gratis!