Winnet och Svenska Uppfinnareföreningen i nytt samarbete

Winnet Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen ingår nytt samarbete riktat mot kvinnor inom innovation. Samarbetet kommer att tillvarata nätverk, kunskaper och metoder för att verka för jämställda innovationssystem.

Det nya samarbetet mellan Winnet och Svenska Uppfinnarföreningen syftar till att öka Sveriges innovationskraft och tillväxt genom att få in kvinnornas kraft i innovationssystemet.

Winnet Sveriges innovationsarbete startade redan 2012 med en konferens i Jönköping. Konferensen var en del i att ta fram inspel till den nationella innovationsstrategin samt till att begreppet innovation breddas.

För frågor kring samarbetet och ytterligare information, kontakta Chatarina Nordström: Chatarina.nordstrom@winnetsverige.se

Winnet Sverige är en paraplyorganisation som synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt. Winnet är en medlemsorganisation hos Sveriges Kvinnolobby.