Winnet Skåne söker verksamhetsledare

Winnet Sverige är en av våra medlemsorganisationer och arbetar med att synliggöra och öka kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt. De söker nu en ny verksamhetsledare för region Skåne.

I din roll som verksamhetsledare har du personal-, ekonomi- och utvecklingsansvar för verksamheten. I uppdraget ligger att vara en länk mellan anställda, uppdragsgivare, samarbetspartners, styrelse och medlemmar samt medverka i det strategiska arbetet tillsammans med styrelsen. Du skall ha goda ledaregenskaper och ha intresse och engagemang för att organisera en idéburen verksamhet i alla dess delar. Det är viktigt att du brinner för jämställdhetsfrågor och har ett starkt intresse för regionalt utvecklingsarbete.

Vid intresse inkom med ansökan till Winnet Skåne snarast, dock senast den 15 februari. Mer information hittar du på Winnet Skånes hemsida.