Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Sveriges Kvinnolobby önskar en individualiserad föräldraförsäkring men välkomnar förslaget om en tredje reserverad månad som ett steg i rätt riktning.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2015-02-24 lämnade vi vårt yttrande över Ds 2015:8 – Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern.

Sveriges Kvinnolobby delar promemorians förslag att ytterligare 30 dagar inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern och de därmed sammanhängande ändringarna i socialförsäkringsbalken. Vi stödjer även de föreslagna följdförändringar av jämställdhetsbonusen. Sveriges Kvinnolobby hoppas att ändringarna är ett steg i riktning mot en individualisering av föräldraförsäkringen.

läs vårt yttrande här